Årsmøde 2022

Indkaldelse til Dansk Atletiks årsmøde 2022

Dansk Atletiks bestyrelse inviterer alle medlemsklubber til årsmøde, det fælles demokratiske beslutningsforum for klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelse. Du gør en forskel ved at deltage, og du opfordres til at tage flere, gerne unge repræsentanter med fra din klub.
Få indblik og giv dine bedste input til udviklingen af vores fælles sport.

Foreløbig dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af stemmeberettigede
  4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
  5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse
  6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse
  9. Valg i henhold til § 12
  10. Eventuelt

Evt. afsluttende middag:
Ønsker deltagere i årsmødet at slutte lørdagen af med en middag oplyses dette ved tilmelding – deltagerbetalingen herfor er kr. 310,- pr. person.

Forslag
Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk. Link til skema findes på hjemmesiden med den øvrige information om årsmødet.

Personvalg
Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret
Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. På baggrund af medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter.

Se Dansk Atletiks Lovefor mere information.

Stævneoplysninger
lørdag 1. oktober 2022
Dansk Atletik Forbund
Østerøvej 121, 5800 Nyborg, Danmark
Administrationen
43262308
daf@dansk-atletik.dk
www.sinatur.dk
Udendørsstævne
K - Kursus
Sinatur Hotel Storebælt
Tilmelding
Tilmeldingsfrist lørdag 17. september 2022 kl. 23:59
Tilmeldte atleter
Navn Klub Disciplin Klasse
Karina Rasmussen IKO Møde Senior
Gitte Abildgaard Kofoed FRH Møde Senior
Sonja Sieg Stigsen VAM Møde Senior
Søren Bidstrup HOLTE Møde Senior
Dothe Jespersen BAK Møde Senior
Kasper Jespersen BAK Møde Senior
Emil Jespersen BAK Møde Senior
Jesper Roug BAK Møde Senior
Allan Prier TIF Møde Senior
Thomas Nolan Hansen AAM Møde Senior
Vis alle tilmeldte (75 er tilmeldt)
Discipliner og aldersgrupper
Gruppe
Disciplin
Aldersgrupper
Startpenge
Møde
Møde
Senior
Senior
0 kr
0 kr
Find klub
Vil du være en del af et fællesskab?
Find en klub her
Facebook
Instagram